Nhập thông tin để xem Phong Thủy

Nam- 1957- Nam

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam,...

Nam – 1970 – Nam

19/01/17

Năm sinh: 1970 (Canh Tuất)Mệnh: Thoa Xuyến Kim – Quẻ: Chấn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Nam, Bắc, Đông Nam, Đông,...

Nam – 1980 – Bắc

19/01/17

Năm sinh: 1980 (Canh Thân)Mệnh: Thạch Lựu Mộc – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc,...

Nữ-1991-Đông Nam

19/09/16

Nữ-1991-Đông Nam

Nam-1990- Tây Nam

19/09/16

Nam-1990-Hướng nhà tây Nam