Nhập thông tin để xem Phong Thủy

Nữ-1960-Tây Bắc

30/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý)Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ MệnhHướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây...

Nam-1990 – Nam

29/03/17

Năm sinh: 1990 (Canh Ngọ) Mệnh: Lộ Bàng Thổ – Quẻ: Khảm Thủy, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Nam, Đông, Nam,...

Nữ-1960-Tây

28/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nữ-1960-Tây Nam

28/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý)Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc,...

Nữ – 1960 – Nam

22/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nữ – 1960 – Đông Nam

22/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Khôn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Đông Bắc, Tây, Tây...

Nam – 1960 – Đông Nam

22/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...

Nam – 1960 – Đông

22/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...

Nam – 1960 – Đông Bắc

22/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...

Nam – 1960 – Bắc

21/03/17

Năm sinh: 1960 (Canh Tý) Mệnh: Bích Thượng Thổ – Quẻ: Tốn Mộc, thuộc: Đông Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Bắc, Nam, Đông, Đông...