Nhập thông tin để xem Phong Thủy

Nam – 1958 – Đông Bắc

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

Nam – 1958 – Bắc

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

Nam – 1958 – Tây Bắc

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

Nam – 1958 – Tây

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

NAM – 1958 – Tây Nam

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

Nam- 1958 – Nam

20/03/17

Năm sinh: 1958 (Mậu Tuất) Mệnh: Bình Địa Mộc – Quẻ: Càn Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây, Đông Bắc, Tây...

Nữ – 1957 – Đông Nam

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

NỮ – 1957 – Đông

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

Nữ- 1957- Đông Bắc

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

NỮ- 1957 – BẮC

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...