Nhập thông tin để xem Phong Thủy

NỮ- 1957- TÂY BẮC.

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

Nữ- 1957- Tây

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

Nữ – 1957 – Tây Nam

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

Nữ- 1957- Nam

20/03/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Cấn Thổ, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Nam, Tây Bắc,...

Nam – 1957 – Đông Nam

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu)Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam, Đông...

Nam- 1957- Đông

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu)Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam, Đông...

Nam- 1957- Đông Bắc

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu)Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam, Đông...

Nam- 1957- Tây Bắc

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu)Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam, Đông...

Nam- 1957- Tây

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu)Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam, Đông...

Nam – 1957 – Tây Nam

19/01/17

Năm sinh: 1957 (Đinh Dậu) Mệnh: Sơn Hạ Hỏa – Quẻ: Đoài Kim, thuộc: Tây Tứ Mệnh Hướng tốt của bạn theo thứ tự là: Tây Bắc, Tây Nam,...