ban lanh dao cong ty My Phong

Gíam đốc công ty Mỹ Phong

Giám đốc và phó giám đốc tham dự sự kiện

THÔNG TIN GIÁM ĐỐC

Tên : PHÙNG THỊ VÂN ANH
Sinh năm : 1990
Email : info@myphong.com.vn
SỐ ĐIỆN THOẠI : 0903.796.816
Cư trú : Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9
Trình độ : Hiện tại,chị là người đóng vai trò chính trong việc điều hành, định hướng phát triển của Mỹ Phong group trong những năm qua
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
GIÁM ĐỐC Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Mỹ Phong 15/6/2016
Thành viên HĐQT Tập đoàn Mỹ Phong