cong ty xay dung My Phong

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN KHA KHÁNH TRƯỜNG

THÔNG TIN PHÓ GIÁM ĐỐC

Tên : NGUYỄN BÁ KHÁNH TRƯỜNG
Sinh năm : 20/05/1983
EMAIL : khanhtruong@myphong.com.vn
SỐ ĐIỆN THOẠI : 0948.300.800
Cư trú : Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9
Trình độ : Cử nhân

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Mỹ Phong 15/6/2016
Thành viên HĐQT Tập đoàn Mỹ Phong